Науково-дослідна робота

Наукова робота

Протягом свого існування кафедра розвивалася в освітньому і науковому напрямках, освоюючи сучасні досягнення науково-технічного прогресу у сфері управління технічними системами. Провідні вчені і педагоги, які працювали і працюють в останній час на кафедрі зробили значний внесок у розвиток наукових досліджень і навчально-методичного забезпечення кафедри.

За весь час діяльності кафедри здійснене обгрунтування та розробка:

 • теоретичних основ проектування автоматизованих систем управління доїнням та нормованим годуванням на фермах великої рогатої худоби;
 • автоматизованого ваговимірювального комплексу для зважування тварин у русі;
 • параметрів та зразка пристрою для автоматизації процесу доїння та запуску корів у доїльному залі;
 • систем ідентифікації тварин для автоматизованих систем контролю технологічних процесів молочних ферм;
 • принципів та пристроїв автоматизації випробувань висіваючих апаратів;
 • автоматизованих систем керування та управління в енергетиці;
 • методології стабілізації руху багатовимірних нестійких автономних рухомих об’єктів у стохастичних умовах;
 • методики та системи визначення енергетичних характеристик сонячного випромінювання та вітрових потоків;
 • системи ідентифікації співвідношення руда/вода у пульпі.

Співробітники кафедри регулярно видають підручники та монографії.

Хронологія основних наукових праць:

1972 р. – монографія “Автоматизация процессов обогащения” (Кондратець В.О. та інші);
1975 р. – монографія “Высокочастотный контроль в горном деле” (Носов Г.Р.);
1984 р. – навч. посібник “Автоматика и автоматизация мобильных сельскохозяйственных машин” (Носов Г.Р., Кондратець В.О., Сакало Л.Г., Середа Л.І.);
1985 р. – монографія “Автоматизация процессов доения на животноводческих комплексах” (Носов Г.Р., Кондратец В.О., Пащенко В.Ф., Каліч В.М.);
1991 р. – навч. посібник “Аналіз регулярних і випадкових сигналів” (Кондратець В.О., Кравчук А.Ф., Степанов Л.Є.);
1992 р. – навч. посібник «Релейные устройства автоматики» (Носов Г.Р., Віхрова Л.Г.);
1993 р. – підручник «Теорія і технічні засоби систем» (Кондратець В.О.);
1993 р. – підручник «Системи керування технологічними та виробничими процесами і проектуванням» (Кондратець В.О.);
1994 р. – навч. посібник «Дискретні пристрої автоматики» (Носов Г.Р., Кондратець В.О., Віхрова Л.Г.);
1995 р. – навч. посібник «Введение в микропроцессорную технику» (Носов Г.Р., Кондратець В.О., Ващенко Б.И., Ващенко С.Б., Віхрова Л.Г.);
1995 р. – навч. посібник «Автоматизація ферм та спеціалізованих комплексів» (Кондратець В.О., Кондратець К.В., Носов Г.Р., Віхрова Л.Г.);
1998 р. – навч. посібник «Основи проектування електронних пристроїв систем автоматики» (Пащенко В.Ф.);
2003 р. – навч. посібник «Моделювання пристроїв та систем автоматики», (Пархоменко М.Д., Горевий І.М.)
2004 р. – навч. посібник «Дискретні пристрої автоматики» (Кондратець В.О., Каліч В.М., Віхрова Л.Г., Осадчий С.І.);
2005 р. – навч. посібник «Типові пристрої автоматизації технологічних процесів тваринницьких фермерських господарств» (Кондратець В.О., Віхрова М.С., Осадчий С.І., Каліч В.М.);
2006 р. – навч. посібник «Основи глобальної і регіональної екології» (від кафедри Ткаченко Р.П.);
2007 р. – навч. посібник «Основи екологічної культури» (від кафедри Ткаченко Р.П.);
2008 р. – навч. посібник «Рекреаційні ресурси та курортологія» (Коваленко К.Г., Ткаченко Р.П.);
2009 р. – навч. посібник «Проектування керуючих програм для верстатів з ЧПК» (Лабораторний практикум на базі програмного продукту «КОМПАС - ЧПК»)( Криськов О.Д., Пархоменко М.Д., Василенко І.Ф., Косматенко К.М., Пархоменко Ю.М., Іваник І.М.)
2011 р. – навч. посібник «Основи захисту інформації» (Смірнов О.А., Віхрова Л.Г., Осадчий С.І., Ковтун В.Ю., Мелешко Є.В.).
2014 р. – навч. посібник «Еволюція інформатики та інформатизації у вищих навчальних закладах Кіровоградщини» (Пархоменко М.Д., Пархоменко Ю.М., Рижняк Р.Я.)

Є надія, що нові покоління молодих викладачів і співробітників – випускників кафедри, використовуючи надбання попередніх років, будуть і надалі розвивати і прославляти нашу кафедру.

Наукова школа

Автоматичний контроль та керування технологічними процесами у промисловості та сільськогосподарському виробництві

Створена на кафедрі автоматизації виробничих процесів у 1972 році доктором технічних наук, професором, академіком Міжнародної Інженерної академії Носовим Г.Р., а зараз школа працює під керівництвом кандидата технічних наук, доцента Осадчого С.І.

Пріоритетними напрямами діяльності школи є:

 • автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та сільському господарстві (проф. Віхрова Л.Г. та проф. Каліч В.М.);
 • оптимізація керування технологічними процесами у гірничо-збагачувальному комплексі (проф. Кондратець В.О.);
 • статистична динаміка оптимальних багатовимірних систем керування нестійкими об’єктами (проф. Осадчий С.І.);
 • комп’ютерні системи прийняття рішень для управління складними системами (проф. Рева О.М.);
 • відновлювальні джерела енергії, енергозбереження та інформаційні технології в системах автоматизації та керування (доц. Жесан Р.В.).

З 1972 року по 2011 рік у школі підготовлено до захисту 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук та 57 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Викладачами кафедри автоматизації виробничих процесів за час діяльності школи підготовлено та видано 15 підручників, 6 монографій, опубліковано близько 800 статей, отримано більше 100 авторських свідоцтв СРСР та патентів України на винаходи та корисні моделі.

Професори кафедри

Кафедра пишається своїми професорами. Серед них: Носов Г.Р., Пащенко В.Ф., Кондратець В.О., Осадчий С.І., Каліч В.М., Віхрова Л.Г. Розробки науковців кафедри використовуються в проектно-конструкторській діяльності та навчальному процесі.

 

Носов Григорій Романович (1932-1997) - доктор технічних наук (1972). Професор (1973). Академік Інженерної академії України (1992). Заслужений діяч науки і техніки України (1992). Академік міжнародної Інженерної академії (1994). Відмінник освіти України (1996). Засновник вітчизняної наукової школи з автоматичного контролю технологічних процесів сільськогосподарського виробництва, науковий керівник проблемної науково-дослідної лабораторії з автоматизації технологічних процесів тваринництва, голова Координаційної ради Придніпровського наукового центру академії наук України, голова Кіровоградського обласного відділення Інженерної академії України, неодноразово обирався депутатом міськради та облради.

Пащенко Василь Федорович (1940–2003) – кандидат технічних наук (1986). Професор (1999). Відмінник освіти України (1996). Спеціаліст у галузі автоматизації технологічних процесів у сільськогосподарському виробництві.

Кондратець Василь Олександрович – кандидат технічних наук (1971). Професор (1988). Заслужений діяч науки і техніки України (1992). Відмінник освіти України (2001). З 1991 року – академік Академії інженерних наук України, з 1992 року – академік Транспортної Академії України, з 1993 року академік Аерокосмічної Академії України. Спеціаліст у галузі автоматизації виробничих процесів в промисловості та сільському господарстві.

Осадчий Сергій Іванович – доктор технічних наук (2013 р.), професор (2012 р.). Відмінник освіти України (2006 р. №76093). Член-кореспондент Транспортної Академії України (2011 р.). Сфера наукових інтересів: експериментально-аналітичні методи створення оптимальних систем автоматичного управління багатовимірними об’єктами, у тому числі нестійкими, при стохастичних впливах.

Каліч Віктор Михайлович – кандидат технічних наук (1985), професор кафедри АВП (2000), член-кореспондент Інженерної академії України (1993). “Відмінник освіти України” (2004). Спеціаліст у галузі автоматизації сільськогосподарського виробництва, створення систем автоматизованого управління технологічними процесами.

Віхрова Лариса Григорівна – кандидат технічних наук (1988), професор (2005), з 1996 року – декан факультету автоматики та енергетики. Спеціаліст у галузі автоматизації сільськогосподарського виробництва, систем автоматизованого проектування в машинобудуванні та радіоелектроніці.

Конференції

Щорічно кафедра АВП приймає активну участь у проведенні «Дня науки», який відкривається виставкою наукових досягнень.

 

В рамках «Дня науки» проводяться наукові конференції викладачів, аспірантів, співробітників і студентів.

 

У 2012 році з нагоди 40-річчя створення кафедри була проведена Міжнародна науково-практична конференція "Автоматика та енергозберігаючі технології".

В роботі Міжнародної конференції взяли участь 84 науковці з 28 вищих навчальних закладів, установ, організацій, підприємств, в тому числі представники Росії, Болгарії, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Національного технічного університету України «КПІ», Донецького національного технічного університету, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Житомирського національного агроекологічного університету, Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського, Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, Інституту механіки Болгарської Академії наук, Національного університету харчових технологій, Одеського національного політехнічного університету, ПАТ «Запорізький алюмінієвий комбінат», Запорізької державної інженерної академії, Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету, Тавріческого державного агротехнологічного університету, Кримського інституту інформаційно-поліграфічних технологій, Тернопільського національного технічного університету імені Iвана Пулюя, Донецького інституту залізничного транспорту, Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка, Державної наукової установи „Всеросійський науково-дослідний інститут холодильної промисловості Россільгопакадемії” Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції, Криворізького національного університету, Державного ВНЗ «Національний гірничий університет», Каменського інституту (філії) ЮРГТУ (НПИ), м. Каменськ-Шахтинський (Росія), Дніпродзержинського державного технічного університету, ВНЗ "Кіровоградський технікум механізації сільського господарства", ПАТ „НВО Радій” (м. Кіровоград), Кіровоградська філія СВ „Альтера”, ТОВ „Електрон” (м.Київ).

© 2021 KNTU