Дисципліни та методичне забезпечення

Дисципліни

 • Алгоритмічні мови та програмування
 • Обчислювальна техніка
 • Комп'ютерна графіка
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Системне програмування
 • Системи баз даних
 • Конструювання та технологія виробництва
 • Надійність засобів автоматики
 • Основи проектування та САПР
 • Моделювання процесів та елементів систем керування
 • Теорія ймовірності і математична статистика
 • Дослідження операцій
 • Електроніка і мікросхемотехніка
 • Теорія автоматичного управління
 • Теорія інформації
 • Елементи і пристрої автоматики та систем управління
 • Основи збору, передачі і обробки інформації
 • Сучасна теорія управління
 • Проектування пристроїв і систем управління
 • Мікропроцесорні засоби
 • Автоматизований електропривод
 • Методи оптимізації
 • Засоби автоматики та телемеханіки
 • Системи і мережі передачі даних
 • Програмне забезпечення сучасних ПК
 • Інформаційно-вимірювальні системи
 • Проектування цифрових систем автоматики
 • Основи охорони праці
 • Метрологія та вимірювання
© 2022 KNTU