Абітурієнту

Правила прийому на навчання до ЦНТУ

Шановні випускники шкіл, технікумів та коледжів!

Отступ первой строки

Зовсім скоро для вас прозвучить прощальний шкільний дзвінок і перед вами відкриються дороги у доросле життя. Важливим кроком буде вибір своєї майбутньої професії та місця здобуття вищої освіти.

Найбільший виш Кіровоградського регіону – Центральноукраїнський національний технічний університет – пропонує вам долучитися до його багатотисячної родини і здобувати вищу освіту у бакалавраті і магістратурі.

Кафедра «Автоматизації виробничих процесів» готує бакалаврів за такими спеціальностями:

Спеціальність: 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"

За освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр зі спеціалізацій:

1 ) "Комп’ютеризовані системи управління та автоматика"

2) "Комп’ютеризовані та робототехнічні системи"

Спеціальність акредитована за IV рівнем.

Кращі випускники продовжують навчання в магістратурі та аспірантурі кафедри Автоматизації виробничих процесів.

Чому необхідно зробити вибір саме цієї спеціальності:

 • Міністерство освіти України у 2016 році збільшило державне замовлення на підготовку ІТ-спеціалістів;
 • наші спеціалісти завжди знайдуть собі роботу на будь-якому підприємстві;
 • робота завжди буде цікавою, оскільки вона завжди буде сучасною;
 • наші спеціалісти зможуть успішно працювати в будь-яких сучасних галузях промисловості, так як вони теоретично і практично володіють сучасними комп’ютерними технологіями;

Випускники зможуть працювати:

 • керівниками промислових об’єктів;
 • інженерами з експлуатації систем автоматизованого керування, діагностики, контролю й обробки інформації;
 • інженерами контрольно-вимірювальних пристроїв і автоматики (КВПіА);
 • керівниками програмних і апаратних розробок;
 • програмістами відділів автоматизованих систем управління (АСУ) підприємств і фірм;
 • адміністраторами інформаційних комп'ютерних систем і мереж;
 • технічними менеджерами комп'ютерних фірм;
 • розробниками локальних і цифрових систем;
 • референтами в галузі обчислювальної техніки в наукових, виробничих, комерційних і банківських установах різних форм власності;
 • операторами стацій технічного обслуговування з автоматизованим компютерним моделюванням та керуванням.

Коло професійних знань:

 • розробка й використання систем комп'ютеризованого керування технологічними процесами та створення програмного забезпечення для промислових комп'ютерів;
 • розробка локальних і цифрових інформаційних систем керування для банківських, страхових і біржових структур;
 • розробка й проектування мікропроцесорних обладнань моделювання процесів і систем;
 • технічне обслуговування й ремонт комп'ютерної техніки й інших засобів і систем автоматики.

Основними дисциплінами є:

Алгоритмічні мови та програмування; Обчислювальна техніка; Комп'ютерна графіка; Об’єктно-орієнтоване програмування; Системне програмування; Системи баз даних; Конструювання та технологія виробництва; Надійність засобів автоматики; Основи проектування та САПР; Моделювання процесів та елементів систем керування; Теорія ймовірності і математична статистика; Дослідження операцій; Електроніка і мікросхемотехніка; Теорія автоматичного управління; Теорія інформації; Елементи і пристрої автоматики та систем управління; Основи збору, передачі і обробки інформації; Сучасна теорія управління; Проектування пристроїв і систем управління; Мікропроцесорні засоби; Системи і мережі передачі даних та інші.

В процесі навчання студенти також вивчають гуманітарні та соціально-економічні дисципліни, оволодівають знаннями, які визначають сучасний рівень науки і практики автоматизації виробничих процесів та які пов’язані безпосередньо з їх професійною діяльністю. Практичні навички здобуваються в лабораторіях, обладнаних наочними стендами,в комп’ютерних класах, оснащених сучасними персональними комп’ютерами.

Спеціальність: 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Для ОКР магістр спеціалізація: "Енергетика та автоматика агарного комплексу"

Спеціальність акредитована за IV рівнем.

Кращі випускники продовжують навчання в магістратурі та аспірантурі кафедри Автоматизації виробничих процесів.

Фахівці з цієї спеціальності готуються до професійної діяльності в різних галузях сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості агропромислового комплексу.

Випускники зможуть працювати на посаді:

 • інженера служби контрольно-вимірювальних приладів та автоматики;
 • інженера - електрика;
 • адміністративно-керівного персоналу монтажно-налагоджувальних організацій;
 • інженера-конструктора проектних організацій, що передбачають залучення спеціалістів з автоматизації виробничих процесів.

Коло професійних знань:

 • виконання робіт з проектування, монтажу, налагодження та експлуатації сучасних засобів автоматики та систем автоматичного управління;
 • розробка засобів автоматизації енергетичних об’єктів сільськогосподарського виробництва.

В процесі навчання студенти опановують знання з професійно-орієнтованих дисциплін, які визначають сучасний рівень автоматизації виробничих процесів сільськогосподарського виробництва, переробної промисловості та інших галузей господарства України.

Основними дисциплінами є:

Обчислювальна техніка, використання комп’ютерних та інтегрованих технологій в галузях господарства; Автоматизований електропривод; Електроніка та мікросхемотехніка; Мікропроцесори та мікро-ЕОМ; Засоби автоматики та телемеханіки; Системи і мережі передачі даних; Програмне забезпечення сучасних ПК; Інформаційно-вимірювальні системи; Проектування цифрових систем автоматики.

Також вивчається ряд соціально-економічних дисциплін для засвоєння методики економічного обґрунтування прийнятих технічних рішень, та отримання необхідних знань з ведення сільськогосподарського та переробного бізнесу в умовах розвитку комп’ютерних та інформаційних технологій. 

© 2022 KNTU